دریافت رایگان 5 قسمت نخست قورباغه را راحت قورت بده
شما می توانید 5 قسمت نخست دوره آموزشی " قورباغه را راحت قورت بده" را به رایگان دریافت نمایید.
رایگان – دریافت
موفقیت در رهبری
مشخص کردن اهداف چگونه با مشخص کردن اهدافمان به موفقیت برسیم؟ قسمت ۱

مشخص کردن اهداف | اهدافمان را مشخص کنیم و به موفقیت برسیم! قسمت ۱

مشخص کردن اهداف باعث خود اتکایی ، ابتکار عمل فردی ، قوه ی تخیل ،شور و اشتیاق ، تسلط بر خود و متمرکز شدن تلاش ها میشه. از امروز اهداف خود را مشخص کنید

تصمیم گیری درست بدون تصمیم درست هیچ چیز امکان پذیر نیست !

تصمیم گیری درست | بدون تصمیم درست هیچ چیز امکان پذیر نیست !

تصمیم گیری درست را یاد بگیریم. تصمیم هایی که در زندگی میگیریم گاها سرنوشت ساز بوده و گاها زیاد تغییری در دنیای ما ایجاد نخواهند کرد..

مهارت های مدیریتی | چگونه با این مهارت ها به رهبری موفق تبدیل شویم؟

مهارت های مدیریتی | چگونه با این مهارت ها به رهبری موفق تبدیل شویم؟

صداقت چگونه میتوان با صداقت و درستکاری به رهبری موفق مبدل بشویم؟

صداقت | چگونه با صادق بودن به رهبری موفق مبدل بشویم؟

صداقت | یادتان باشد رهبر موفق فقط و فقط به پول که یک سرمایه ی حاشیه ای است نباید فکر کند. بلکه باید به سرمایه های اصلی و صداقت و حفظ ارزشهای خودش بیاندیشد

اعتماد به نفس | چگونه میتوان اعتماد به نفس را در هر شرایط حفظ کرد؟

اعتماد به نفس | یک رهبر باید به دنبال مسیر اصلی یعنی هدفش باشد تا در برابر مشکلات سردر گم نشه و انگیزه پیدا کنه و با تمرین کردن اعتماد به نفس خود را حفظ کنه

سبک های رهبری در مدیریت

سبک های رهبری در مدیریت | سبک های رهبری در مدیریت برای موفقیت گروه

سبک های رهبری در مدیریت | در اینجا به ۵ روش رهبری و مدیریت میپردازیم که برای پیشبرد اهداف و موفقیت در گروه به شدت الزامی میباشد